Sản phẩm Nano A – Sản phẩm làm bóng gạch men

0 Orders
#
In stock

Mô tả sản phẩm

Công dụng của sản phẩm là dùng làm dung dịch mài bóng gạch men.

Nano A (2)

Hình ảnh hạt Nano A
Hình ảnh hạt Nano A

NHÃN NANO A