Sản phẩm Nano Cacbon TL 01

0 Orders
#
In stock

Mô tả sản phẩm

image003

Hình ảnh hạt nano cacbon

image005
Nano cacbon thành phẩm TL 01

 

Tags