Nano Silver (Nano Bạc) Ag

0 Orders
#
In stock

Mô tả sản phẩm

Nano Silver (Nano Bạc) Ag: Dùng làm nguyện liệu trong ngành thức ăn chăn nuôi và phân bón

Dùng trong xử lý môi trường, chất diệt khuẩn, tiệt trùng