NANO ĐẤT HIẾM

0 Orders
#
In stock

Mô tả sản phẩm

  1. Sản phẩm Nano oxit đất hiếm LeO2 và CeO2 : 62%

Nano oxit ĐẤT HIẾM La2O3 và CeO2

2. Hình ảnh hạt Nano đất hiếm ( Le2O3 và CeO2 : kích thước 50 nm)

HẠT NANO ĐẤT HIẾM ( Nano Le2O3 và CeO2 )

2.Vi lượng đất hiếm khi được bổ sung vào đất cho cây trồng, hoặc cung cấp ở dạng phun lên lá cây ở liều lượng và nồng độ thích hợp sẽ có một số tác dụng tuyệt vời sau:

  • Làm tăng khả năng quang hợp của cây trồng từ 20 – 80%, tăng năng suất một cách đáng kể với chi phí rất thấp
  • Tăng khả năng trao đổi chất, tăng khả năng hấp thu phân bón đa lượng (giảm sự mất mát phân bón đa lượng N,P,K), do vậy làm giảm chi phí phân bón
  • Tăng sự phát triển của rễ, do đó tăng khả năng chịu hạn
  • Tăng sức đề kháng nên giảm hẳn sâu bệnh
  • Làm tăng h­ương vị đặc trưng của sản phẩm nông nghiệp
  • ít độc hại khi sử dụng, d­ư lư­ợng đất hiếm không khác nhiều so với đối chứng

Lưu ý: Khi dùng đất hiếm với lượng lớn thì năng suất tăng không nhiều, thậm chí giảm năng suất (do cây bị ngộ độc) và bắt đầu tăng dư lượng đất hiếm trong cây.