Phụ gia thức ăn chăn nuôi

 • bio_catalys_g_53fab04f08aef

  BIO CATALYS.G

  (0s)
  #
  instock

  Bio Catalys : Chế phẩm xử lý môi trường, khử mùi hôi thối, chất giảm nồng độ NH3, làm sạch chuồng trại gia súc gia cầm, ao hồ. Dùng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi

 • biocatalys___ch__555b82e4e5852

  Biocatalys

  (0s)
  #
  instock

 • Ảnh TEM kích thước hạt nano Co

  Nano Cobalt (Nano Coban) Co

  (0s)
  #
  instock

  Nano Cobalt (Nano Coban): Dùng làm nguyên liệu trong ngành phân bón và thức ăn chăn nuôi

 • Nano Iron, nano Sắt, Fe

  Nano Iron (nano Sắt) Fe

  (0s)
  #
  instock

  Nano Iron (nano Sắt): Dùng làm nguyên liệu trong ngành phân bón và thức ăn chăn nuôi. Dùng trong xử lý môi trường

 • nano - Mg

  Nano Magnesium Oxide (Nano MgO)

  (0s)
  #
  instock

  Nano Magnesium Oxide (Nano MgO): Dùng làm nguyên liệu trong ngành phân bón và thức ăn chăn nuôi

 • Ảnh TEM kích thước hạt nano Ni

  Nano Nickel Oxide (Nano NiO)

  (0s)
  #
  instock

  Nano Nickel Oxide (Nano NiO): Dùng làm nguyên liệu trong ngành phân bón và thức ăn chăn nuôi

1 2